top of page

Splošni pogoji prevozov oseb

1. člen - Uvodne določbe in opredelitev pojmov
S splošnimi pogoji poslovanja je opredeljena storitev prevoza oseb ter obveznosti in odgovornosti pogodbenih strank. Izvajalec  izvaja storitve z vozili po veljavnih predpisih, ki urejajo področje storitev. Skladno s tem izda splošne pogoje storitev, ki so temelj sleherne storitve. Naročnik je vsaka pogodbena stranka oz. naročnik storitve iz ponudbe izvajalca. Naročnik je hkrati tudi plačnik storitve. Naročnik prevoza koristi kapacitete vozila skladno s specifikacijo navedeno v splošnih pogojih. Izvajalec ni obvezen nuditi storitev nikomur, ki ne soglaša s temi splošnimi pogoji.


2. člen: Rezervacija in plačilo storitve
Rezervacijo naročnik izvede preko portala MY WAY PREVOZI. Rezervacija je potrjena, ko izvajalec omenjeno storitev potrdi in posledično za omenjeno storitev prejme dogovorjeno akontacijo za prevoz. Preostalo plačilo se izvede po dogovoru vendar obvezno pred izvedbo storitve. Rok za plačilo akontacije je naveden v ponudbi. Potrjena rezervacija vsebuje podatke naročnika, število oseb, potrditev zahtevanega termina, lokacija začetka poti, lokacija končne poti ter fiksno določeno ceno za rezervirano storitev. Ko so vsi podatki točno vpisani potrdite še splošne pogoje. Nepotrjena rezervacija za izvajalca ni zavezujoča.


3. člen: Odpoved prevoza s strani izvajalca
Zanj šteje vsaka odpoved prevoza izvajalca. Izvajalec lahko delno ali v celoti odpove prevoz, če pred ali med njegovo izvedbo nastopijo okoliščine, katerim se ni bilo mogoče izogniti, jih predvideti ali preprečiti. Izvajalec lahko odpove vožnjo tudi v primeru, da se ni prijavilo najmanjše potrebno število potnikov oz. v primeru, da ostali prijavljeni niso plačali akontacije prevoza. Izvajalec je uporabnike dolžan obvestiti o odpovedi najmanj 24 ur pred pričetkom prevoza in jim v celoti vrniti vplačani denar.


4. člen: Odpovedi naročnika
V primeru nenadnih sprememb prihoda letala na drugo letališče kot je bilo rezervirano in vplačano, izvajalec ni dolžan vrniti vplačila za omenjeno storitev.Potnik ima pravico do odpovedi potovanja na prijavnem mestu, kjer se je prijavil. V primeru, ko potnik odpove pogodbo o potovanju, ima Prevozi potnikov, Denis Stonič s.p. pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi pogodbe o potovanju. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved. Če potnik odpove pogodbo o potovanju, je dolžan družbi  Prevozi potnikov, Denis Stonič s.p. povrniti administrativne stroške v višini 15,00 € .
Višina povračila stroškov odpovedi prevoza je odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve, v katerem je potnik odpovedal pogodbo o potovanju:
• 45 do 30 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve - 10% cene prevoza; 
• 29 do 22 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve - 30% cene prevoza; 
• 21 do 15 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve - 40% cene prevoza; 
• 14 do 8 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve - 60% cene prevoza; 
• 7 dni do vključno dneva odhoda oziroma pričetka opravljanja storitve – 100% cene prevoza; 
• Neudeležba brez odpovedi - 100% cene prevoza. 


5. člen: Začetek vožnje
Začetek vožnje je začetek vožnje definiran s trenutkom, ko naročnik in izvajalec skleneta pisni dogovor o storitvi: Ko naročnik zasede svoje mesto v vozilu, lahko voznik fizično začne s premikom vozila v smeri dogovorjene destinacije.

 
6. člen: Prekinitev vožnje
Prekinitev vožnje med začetno in končno destinacijo pomeni postanek, pri čemer vozilo zapustijo vsi potniki. Na krajših poteh do 250 km je predviden postanek do 10 min, ter do 20 min na daljših poteh. Za postanke, ki bi trajali dlje, se voznik vsakokratno dogovori s potniki, pri čemer je potrebno soglasje vseh. Ob prepogostih postankih na izrecno željo potnikov voznik ne odgovarja za morebitne zamude na končno destinacijo.


7. člen: Okvara vozila
Okvara vozila izvajalcu nalaga obveznost priskrbeti nadomestni prevoz na svoje stroške. V primeru, kadar nadomestno vozilo ni možno priskrbeti v roku 3 ur od prekinitve vožnje zaradi okvare, uporabniku povrne stroške prevoza / storitve v celoti.
Uporabnik v primeru okvare vozila na povrnitev drugih stroškov kot teh navedenih, ni upravičen. Okvara vozila ter vpliv višje sile ni razlog za odškodnino.


8. člen: Varnost in odgovornost
Vsa vozila so tehnično brezhibna in so v skladu z zakonodajo Republike Slovenije.  Vsi potniki v vozilu so nezgodno zavarovani. Vsa vozila imajo tudi zavarovanje z asistenco.
Dolžnosti voznika vozila nalagajo obveznost vožnje po cestno prometnih predpisih ter ravnanja v smislu dobrega gospodarja tako v odnosu do vozila kot do potnikov. V primeru nevarnega vedenja potnikov pri čemer s tem ravnanjem lahko povzročijo škodo na vozilu  ali sebi in drugim povzročijo telesne poškodbe, je voznik obvezen zaustaviti vožnjo ter pred nadaljevanjem vožnje zavarovati varnost ostalih potnikov in vozila.


9. člen: Prtljaga
Naročnik/potnik je upravičen do 3 kosov prtljage v skupni teži do 35 kg in sicer 1 kos maksimalne dovoljene dimenzije 60x35x85 cm, 1 kos maksimalne dovoljene dimenzije 55x35x75 cm in 1 kos maksimalne dovoljene dimenzije 40x20x55 cm. Če teža ali dimenzije prtljage presegajo navedene vrednosti in voznik nima dovolj prostora v vozilu, sme voznik zavrniti prevoz takšne prtljage brez povračila kakršnihkoli stroškov. Ob predhodni najavi/rezervaciji ter doplačilu je možen tudi prevoz dodatne prtljage oziroma prtljage posebnih dimenzij, kot na primer športna oprema (kolo, smuči, jadralna deska…), glasbeni inštrumenti, ipd. Posamezen kos prtljage lahko tehtata največ 30kg. Vsa prtljaga mora biti ustrezno zapakirana, da se ne umaže ali poškoduje prtljage drugih potnikov oziroma vozila. V primeru, da ob rezervaciji dodatna prtljaga ni navedena in doplačana ali je neprimerno in neustrezno zapakirana, sme voznik prevoz takšne prtljage zavrniti, če v vozilu ni prostora primernega za varen prevoz potnikov in prtljage.Ob predhodni najavi / rezervaciji ter doplačilu je možna dodatna prtljaga, športna oprema, kolesa, smučarska oprema. Stroški dodatne prtljage so 20 € na osebo oz. po predhodnem dogovoru. 
V kombi vozilo ni dovoljeno vnašanje in prevažanje nevarnih snovi in predmetov, kot so: radioaktivne snovi, eksplozivi, vnetljive tekočine, plinske jeklenke z butanom ali propanom, orožja, noži, strupi, korozivne snovi, kisline, magneti, infekcijske snovi: virusi in bakterije, droge. Voznik ne odgovarja za osebne stvari izgubljene ali pozabljene v vozilu.


10. člen: Varovanje osebnih podatkov
Varovanje osebnih podatkov naših uporabnikov je pomembna skrb naše družbe. Vaši podatki so ves čas zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim odkritjem.


11. člen - Končne določbe 
Stranki si bosta prizadevali sporazumno reševati vsa morebitna nesoglasja. V primeru, da to ni mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani. Pristojna je le različica dokumenta v slovenskem jeziku.

Ti splošni pogoji stopijo v veljavo dne 1. 4. 2018.


Izvajalec si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti ali dopolniti te Splošne pogoje Prevoznika ter jih objaviti na spletnem portalu MY WAY PREVOZI. 

Prevozi potnikov, Denis Stonič s.p.

bottom of page